Riksbyggen utmanar traditionella utbildningsupplägg

Under det senaste året har vi tillsammans med Riksbyggen vänt upp och ner på traditionella utbildningsupplägg och levererat lärsessioner helt på distans. Inom det av Riksbyggen utvecklade konceptet Ledarboost har vi tillsammans med deras ledare utforskat och upptäckt tillsammans och responsen har varit överväldigande.

 

”Väldigt härligt upplägg. Kommer även ta det vidare till att arbeta vidare med i min egen grupp/er”

 

”Bra med förberedelser innan, känslan var att vi kom snabbare igång med övningarna och kom till dialog tack vare det.”

 

”Bra upplägg, man hinner tänka till i förväg ”väcka hjärnan”

 

”Utbildningar är ofta mycket inlärning. Kul att få diskutera lite mer.”

 

Tack vare Riksbyggens uttalade vilja av att ligga i framkant rörande digitala verktyg  kunde vi bygga en helt ny struktur för lärande. Är ni nyfikna på hur vi gjorde fortsätt och läs.

 

Bakgrund

För cirka ett år sedan fick vi en förfrågan om att göra en session kring agilitet hos Riksbyggen via vår samarbetspartner Chefakademin. Tillsammans med kunden tittade vi på vad som var viktigt och vad de ville ha ut av sessionen. Vi pratade om Riksbyggens utmaningar, situation och nuläge och kunde på så sätt formulera ett budskap och en berättelse som kändes relevant i deras kontext. Vi landade i ämnet ”Ledarskap i en föränderlig värld”.

Riksbyggen vill testa att leverera detta helt på distans vilket för oss var det mest naturliga. Riksbyggen är en distribuerad organisation med kontor runt om i landet. Att flyga in alla ledare till en kurslokal någonstans i landet är inte bara dyrt och dåligt för miljön, det tar dessutom onödigt mycket tid. Vi visste dessutom efter att ha jobbat med distanslärande i snart fem år att det går minst lika bra att skapa trygga och effektiva lärmiljöer på distans.

Implementation:

Vi bestämde oss för några grundläggande tillvägagångsätt i leveransen:

  • Vår pedagogik baserades på konceptet ’flipped classroom’, där deltagarna förväntades förbereda sig med teoretiskt material i förväg. Detta upplägg gjorde att vi kunde ägna vår gemensamma tid åt praktiska övningar och tillämpningar, skräddarsydda för Riksbyggens unika behov.

  • För att maximera interaktiviteten och främja samskapande, integrerade vi Miro som vårt digitala whiteboard-verktyg. Detta möjliggjorde en dynamisk och engagerande lärmiljö för alla deltagare.

  • Zoom blev plattformen för att den tekniska leveransen skulle bli så högkvalitativ som möjligt. (vi vill alltid jobba i HD när vi levererar lärande, det är helt enkelt roligare att vara högupplöst)

  • Sessionen fick inte vara längre än tre timmar

 

EaseUS_2024_02_ 5_09_47_31

Efter att ha diskuterat upplägget återkom vi med några förslag på berättelser till Riksbyggen. Dessa spelades in och lades upp på en separat sida där alla i organisationen kunde komma åt materialet innan själva sessionen.

Inför sessionen jobbade vi noggrant med onboardningen. Det var viktigt att alla kände till upplägget, förutsättningarna och förväntningarna inför den livesession som skulle komma. Alla deltagare behövde ha tittat på det teoretiska materialet innan samt gått igenom grunderna i miro så att man inte kände sig helt obekväm i verktyget. För att göra det skapade vi en övningsbräda i miro där deltagarna kunde gå in och på ett lekfullt sätt öva innan själva tillfället. Att göra det skapar en enorm fördel när vi väl kommer till sessionen.

Vi skickade ut påminnelser och vi spelade in en extra peppfilm dagarna innan för att påminna om att titta på filmerna. Detta moment behövs allt mindre ju fler sessioner man genomfört tillsammans.

Hur gick det?

Det är alltid en fantastisk upplevelse att göra den här typen av sessioner så även med Riksbyggen. Deltagarna går från nervositet och förvirring till gemensamt samskapande och lärande på ingen tid alls. Det roliga med distansupplevelsen är att det känns som om möjligheterna att bygga trygga grupper faktiskt går snabbare i distansformatet då alla är lite osäkra på tekniken. Det gör att vi genast måste börja visa våra svagheter och hjälpa varandra att lyckas. Vilket är grunden i allt lärande.

Upplevelsen var stark för alla och feebacken från dagen var enormt positiv.

Reflektioner

Riskbyggen visade på mod genom att våga testa och förtroende genom att lita på vår kompetens kring utformning. Man vill gärna utmana och lät oss introducera tex miro och flipped classroom. 


Den här typen av ”flippade” upplägg visar sig inte bara i forskning vara effektivt för lärprocesser (Källor: Educational technology journalJournal of educational and health promotion, Asia Passific education review)) utan även från feedbacken av deltagarna.

Att låta deltagarna ta till sig materialet i förväg kan kännas otryggt, vi tror att de inte tittar innan, men det visar inte våra erfarenheter på. Vinsten är enorm då vi istället för att lyssna på en föreläsare kan jobba med att samskapa och lära inom den egna kontexten och inom våra egna ramar vilket skapar enorma fördelar jämfört med traditionell undervisning.

Att vi slipper transportera oss land och rike runt är inte bara en tjänst mot moder jord utan även för organisationer vars plånbok har krympt inte minst nu när ekonomin är lite långsammare.

Vi har nu genomfört fler tillfällen med liknande upplägg och samma resultat hos Riksbyggen. Deltagarna är enormt nöjda med processen, lärandet och upplevelsen.

Metalärande

Att designa lärtillfällen på detta sätt skapar även förutsättningar för deltagarna att uppleva hur de kan designa bättre distansmöten generellt. Ett flippat upplägg fungerar nämligen lika bra i den kontexten och miro som samarbetsverktyg är fantastiskt. Att få uppleva hur detta går till skapar mod och nyfikenhet bland deltagarna och flera uttalar att de vill testa nya sätt att genomföra möten efter att ha varit med på någon av våra dagar. Vi vet att det går att skapa innovativa sessioner oavsett om vi sitter utspritt eller tillsammans.

Några tips till er som vill testa:

 • Se till att skapa en bra on-boarding process
 • Skapa lugn i början när allt är lite rörigt och lita på processen. Det kommer lösa sig.
 • Skapa en tydlig struktur och använd er av ett whiteboardverktyg (miro, mural eller liknande) det förenklar samskapandet enormt.
 • Ha gärna med en erfaren distansfacilitator förstå gången så att ni kan se och lära
 • Framförallt, våga testa
Dela detta inlägg:

Relaterade inlägg: