Distanslärande

Hur skapar vi lärandemiljöer på distans?

Vad hör vi våra kunder säga om lärande och distans idag?

Trots att vi de senaste åren tvingats in i digitala kanaler för att genomföra möten och workshops så är vår upplevelse är att många aldrig har fått vara med i ett distansmöte där man verkligen använder styrkan i mediet.

 

Vi ser ofta en osäkerhet och ibland en rädsla för att våga testa och leka sig fram till den gemensamma trygghet som krävs för att vi skall bli bättre. Vill ni vara modiga med oss och utforska möjligheterna som ryms i det digitala rummet?

Distans är optimalt för lärande!

Vi älskar distansformatet

Det här är vår specialitet. Vi vet hur man kan skapa effektiva lärandemiljöer och möten på distans och vi vet att det går. Vi har testat, utforskat, misslyckats och lyckats i mer än fem år i hur man skapar dynamiskt lärande och samskapande på distans.

Vi vet och förstår vikten och konsten i att facilitera möten och lärsessioner på distans och vi sprider gärna vår erfarenhet vidare till er. Är ni nyfikna på hur man gör eller vill ni uppleva en session med oss så hör av er.

Distanslärande med oss

Vi jobbar alltid flippat i våra lärandesessioner. Vad innebär det? Titta på denna korta introduktionsvideo så förstår du lite mer.

Vill du lära dig mer om vad forskningen säger om flipped classroom så kan du läsa mer om detta längre ner på sidan.

Livesessioner

När vi träffas sätts du i fokus. Under våra livesessioner så handlar allt om att börja praktisera och applicera det vi lärt oss i våra egna kontexter. Vi jobbar i smågrupper med gemensamt upptäckande.

Vad säger forskningen?

Flipped Classroom-modellen har förändrat utbildningsvärlden genom att ställa dig som elev i centrum för ditt eget lärande.


Forskning visar att detta upplägg ökar engagemang och förståelse genom att låta elever förbereda sig i sin egen takt med videolektioner och material hemma, vilket frigör värdefull klassrumstid för djupare diskussioner och praktiska tillämpningar. Detta skapar en mer personlig och interaktiv inlärningsupplevelse, där du aktivt kan delta i din egen utbildning, snarare än att passivt ta emot information.

 

Med Flipped Classroom får du en utbildning som är anpassad efter dina behov och lärostil, vilket leder till högre förståelse, bättre minnesbehållning och mer meningsfulla läroerfarenheter.

 

(Källor: Educational technology journalJournal of educational and health promotion, Asia Passific education review)

Distans görs sig bäst flippat!

Våra utbildningar bedrivs enligt ett standardiserat koncept där självstudier blandas med praktiskt orienterade livesessioner samt praktisk tillämpning via studiegrupper eller direkt i era team.

Utbildningskonceptet brukar kallas för flipped-classroom och handlar om att skapa förutsättningar för maximalt lärande och görande. Vi spenderar helt enkelt mer tid än i traditionella utbildningsupplägg på att göra, testa och utforska snarare än att lära ut.

För att förklara hur detta går till kan ni titta på nedanstående korta videos:

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er vidare?

Digital facilitering

Här ni ett event, möte, lärandesession där ni känner att ni skulle behöva lite extra stöd i facilitering?

Vi är ett gäng extremt erfarna facilitatorer som gärna såväl designar som genomför interaktiva digitala sessioner tillsammans med er.

Lär dig att facilitera digitalt

Känner ni att ert företag har behov av att utveckla er förmåga som digitala facilitatorer?

Upplever ni att ni egentligen skulle kunna genomföra era workshops på distans fast ni vågar inte riktigt?

Vi har såväl standardprogram som specialanpassade upplägg för att stärka er förmåga och mod i att genomföra kraftfulla och interaktiva digitala workshops, lärandesessioner eller digitala event.

Under dessa får ni såväl teoretisk grund samt ges möjlighet att öva som genomföra egna sessioner i en trygg lärandemiljö.

Lärandeprogram på distans

Är ni nyfikna på hur ni skulle kunna utveckla er förmåga att skapa interaktiva lärandemiljöer på distans? Har ni som vi börjat inse kraften och potentialen i distansformatet även när det gäller lärande?

Vi samarbetar med organsationer med att stötta er i hur ni kan bygga upp starka koncept och utnyttja fördelarna med att sitta på distans. Vi vet av erfarenhet att potentialen är enorm men att formatet behöver göras om.

Nyfiken på att veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss så pratar vi vidare.