Så behandlar vi dina personuppgifter

Intergitetspolicy för Be-brave

Be-brave är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter som du lämnar i kontakt med vår hemsida och i samarbete med oss. Vi värnar om din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Nedan följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in följande uppgifter direkt från dig:

 

 • Namn
 • E-postadress
 • Adress (vid behov för fysiska leveranser)
 • Telefonnummer
 • Eventuella betalningsuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 

 • För att kunna kommunicera med dig angående våra tjänster, kurser och evenemang.
 • För att skicka relevant information, nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial.
 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, inklusive fakturering och betalning.
 • För att kartlägga behov och intressen hos våra kunder och anpassa våra tjänster och erbjudanden därefter.
 • För att analysera och utvärdera din kunskapsnivå och behov av coachning eller utbildning.
 • Kartläggning av behov för anpassning av tjänster

Ett av huvudsyftena med att samla in dina personuppgifter är att kartlägga dina behov och intressen för att kunna erbjuda skräddarsydda och relevanta tjänster och utbildningar. Genom att analysera din kunskapsnivå och önskemål kan vi anpassa våra erbjudanden för att bättre möta dina behov och mål.

 

Workshops och virtuella möten

Vid våra workshops och virtuella möten använder vi oss av digitala plattformar såsom Teams, Zoom eller digitala whiteboards för att skapa interaktiva och engagerande sessioner. När du deltar i sådana evenemang kan ditt namn och e-postadress komma att användas för att skapa en deltagarlista och för att skicka inloggningsinformation.

 

Vi strävar alltid efter att säkerställa att dessa plattformar uppfyller höga krav på datasäkerhet och integritet. Vi följer noga de säkerhetsåtgärder som tillhandahålls av dessa tjänster för att skydda dina personuppgifter under workshops och möten. Vi arbetar proaktivt med information inför våra workshops och events.

 

 

Användning av cookies på vår webbplats

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din upplevelse och för att samla in information om hur webbplatsen används.

Cookies är små textfiler som sparas på din enhet när du besöker vår webbplats.

Vi använder följande typer av cookies:

 

 • Nödvändiga cookies: Dessa cookies är väsentliga för att webbplatsen ska fungera korrekt. De gör det möjligt för dig att navigera på webbplatsen och använda dess funktioner, som att komma ihåg dina inloggningsuppgifter.

 • Prestandacookies: Dessa cookies samlar in anonym information om hur besökare använder webbplatsen, vilket hjälper oss att förbättra dess prestanda.

 • Funktionalitetscookies: Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg dina val och preferenser, som språkinställningar, för att ge dig en mer personlig upplevelse.

När du besöker vår hemsida har du möjlighet att aktivt välja vilka cookies du vill att vi sparar. Du kan också göra egna inställningar i din webbläsare för att hantera cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt ovan beskrivna ändamål.

 

 

Säkerhet och skydd av dina uppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och skyddas mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse. Vi använder säkra tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter.

 

Rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har du rättigheter angående dina personuppgifter:

 

 • Rätt till tillgång: Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade.
 • Rätt till radering: Du kan begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för.
 • Rätt till begränsning av behandling: Om du anser att dina uppgifter behandlas olagligt eller felaktigt kan du begära att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut och flytta dina personuppgifter till en annan organisation.
 • Rätt att invända: Du har rätt att invända mot viss typ av behandling av dina personuppgifter, till exempel för marknadsföringsändamål.

Gallringsrutiner för personuppgifter hos Be-brave

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi gallrar de personuppgifter som vi lagrar.

 

Kontakta oss

Om du har frågor, begäran om information eller vill utöva dina rättigheter enligt GDPR, vänligen kontakta oss på:

 

E-post: info@be-brave.se