Att vara, verka och leda i komplexitet

Vi samlar materialet från vår del av APL utbildningen

Skriv upp dig på väntelista

Vi, Emma och Johan, har ofta fått frågan om det är möjligt att behålla utbildningsmaterial även efter kurserna. Frågor som ”Kan vi behålla materialet efter utbildningen?” eller ”Hur såg den där Miro-övningen ut som vi gjorde under agil coachning?” är vanliga. Därför arbetar vi nu med att sammanställa våra kurser till en enhetlig produkt som snart kommer att lanseras på agilportalen.se.

 

Produkten kommer att innefatta kurser som Agila grunder, vår egen version av Agila metoder, Produktägarskap, Agil coachning, samt kurser i Agil affärs- och verksamhetsutveckling, Agil transformation och förändringsledning. Vi kommer att publicera material i den form det senast användes i kurserna. Även de som redan deltagit i kurserna kommer att finna nya insikter, särskilt ni som deltog i APL19 och APL20, eftersom kursuppläggen delvis har förnyats. För er som inte tidigare har mött Emma kommer det att finnas mycket nytt och spännande material.

 

Om detta låter intressant, tveka inte att skriva upp er på vår väntelista. Anmälan är inte bindande, men det hjälper oss att få en uppfattning om intresset. För anmälan önskar vi även få veta mer om era tankar och förväntningar för att kunna skräddarsy produkten så väl som möjligt. Vi uppskattar er hjälp i detta arbete.

 

Produkten är särskilt utvecklad för studenter inom Agil projektledning vid IHM, men kan naturligtvis anpassas och erbjudas antingen delvis eller i sin helhet till er organisation.

Vilka kurser?

Agila grunder

I den här kursen sätter vi begreppet agile i ett större perspektiv. Vi tittar på samhällets utveckling, hur ledarskap och behovet av samverkan har förändrats i takt med att komplexiteten i vår omvärld förändras. Vi gör en tillbakablick historiskt för att titta på olika organisationstyper och vad som är signifikant för dessa. Kursens mål är att ge en fördjupning i den agila historiken och grunden i resonemanget bakom den agila rörelsen.

Agila metoder

Agila metoder kommer att vara vår egen version av agila metoder då vi inte ger kursen själva inom APLs ramar. Vår version fokuserar på hur vi levererar värde i SCRUM och Kanban men fokuserar inte på SAFe och LeSS.

Produktägarskap

I den här kursen introducerar vi verktyg och metoder för att kunna utföra arbetet kopplat till rollen som produktägare. För att utveckla och leverera värdeskapande produkter och lösningar introducerar vi begrepp, metoder för att skapa förutsättningar för att kunna navigera inom området.

Agil coachning

Den här kursens mål är att ge den studerande praktiska kunskaper i att arbeta som en del av samt leda och utveckla effektiva agila team. Kursen ge den verktyg och fördjupning inom områden som kan användas i teamutvecklande situationer så som feedback, konflikthantering, teamutveckling och coachande samtal.

Agil affärs- och verksamhets-utveckling

I den här kursen höjer vi blicken och tar det agila och kundcentrerade förhållningssättet till ett större perspektiv. Från ledning med vision, strategi och mål, till exekvering ut i hela organisationen. Genom att kombinera teori och praktisk tillämpning av metoder byggs en fördjupad förståelse och praktiskt erfarenhet av affärs- och verksamhetsutveckling i komplexitet.

Förändring och transformations-ledning

Kursens syfte är att ge kunskap om ledning av förändrings- och transformationsarbete. Genom att få en djup förståelse för teorier och modeller kring förändringsledning skapas förutsättningar för att praktiskt kunna driva förändringsinitiativ i en snabbrörlig och komplex miljö.

Har du andra frågor eller vill veta mer?

Vill du komma i kontakt med oss av någon annan anledning så använd gärna formuläret. Gäller det intresseanmälan för kursen skriv upp dig på väntelistan.