Att leda och verka i komplexitet

Hur behöver vi anpassa oss för att verka i osäkerhet?

Upptäck Komplexitetsuniversitetet – för framtidens ledare!

I en värld där traditionella ledarskapsmodeller inte längre räcker till, introducerar vi Komplexitetsuniversitetet, en banbrytande utbildning utformad för att forma nästa generations ledare. Vår unika läroplan är skräddarsydd för att möta de utmaningar och möjligheter som dagens och morgondagens komplexa arbetsmiljöer presenterar.

Vårt program täcker ett brett spektrum av kritiska områden som är avgörande för framgångsrikt ledarskap i en föränderlig värld:

Genom Komplexitetsuniversitetet får du inte bara teoretiska kunskaper utan också praktiska verktyg och metoder för att hantera verkliga utmaningar. Vårt program är designat för att hjälpa dig att växa som en visionär ledare som kan navigera i komplexitet, driva innovation och leda ditt team mot framgång.

Moduler

Komplexitet & Agilitet

Vad innebär egentligen förändringstakten i vårt samhälle för hur organisationer levererar och lär? Har ledarskap och styrning hunnit med i utvecklingen? Vi utforskar komplexitet och hur det påverkar vårat sätt att lösa probelm.

Metod

Vi utforskar och lär oss kring metoder och verktyg som hjälper oss att navigera i en allt mer komplex omvärld. Vi tittar på hur olika kontexter styr våra val.

Team

Hur bygger vi starka team som klarar av att ständigt hänga med i förändringstempot. Hur bygger vi processer för kontinuerligt lärande och ständig föräbttring. Varför är begrepp som psykologisk trygghet, motivation och engagemang centrala att bygga resilienta och högpresterande team.

Produkt

Vi utforskar produktbegreppet med allt vad det innebär. Vad innebär egenlitgen begreppet produkt, varför är det viktigt och hur påvkar det vårt sätt att tänka. Hur skapar vi bra produkter, vad är viktigt, var börjar vi?

Kultur & förändring

Hur skapar vi en stark kultur som klarar av en ständig föränderlig omvärld. Vad krävs av oss som organisationer, medarbetare och ledare. Hur bygger vi en organisation som präglas av tillit, samskapande och innovation.

Strategi

Hur påverkar komplexiteten och förändringstakten vårt sätt att skapa bra strategier. Hur gör vi för att skapa riktning utan att styra för hårt? Hur bygger vi starka strategier som skapar samsyn och drar hela organisationen i en gemensam riktning?

Våra program drivs flippat

Våra utbildningar bedrivs enligt ett standardiserat koncept där självstudier blandas med praktiskt orienterade livesessioner samt praktisk tillämpning via studiegrupper eller direkt i era team.

Utbildningskonceptet brukar kallas för flipped-classroom och handlar om att skapa förutsättningar för maximalt lärande och görande. Vi spenderar helt enkelt mer tid än i traditionella utbildningsupplägg på att göra, testa och utforska snarare än att lära ut.

Programmet utformas också i ett hybridupplägg dvs vi varvar träffar på plats med distansmöten. Fördelningen är flexibel men upplägget är fast för vi vet att framtidens ledare kommer att verka i en allt mer distribuerad miljö..

Ett nytt operativsystem för osäkerhet och komplexitet

Distanslärande med oss

Vi jobbar alltid flippat i våra lärandesessioner. Vad innebär det? Titta på denna korta introduktionsvideo så förstår du lite mer.

Självstudier

För att vi skall kunna arbeta flippat krävs det att du som deltagare förbereder dig inför varje session. För våra dagar tillsammans kommer bara handla om dig och de andra deltagarna.

Livesessioner

När vi träffas sätts du i fokus. Under våra livesessioner så handlar allt om att börja praktisera och applicera det vi lärt oss i våra egna kontexter. Vi jobbar i smågrupper med gemensamt upptäckande.

Vad säger forskningen?

Flipped Classroom-modellen har förändrat utbildningsvärlden genom att ställa dig som elev i centrum för ditt eget lärande.


Forskning visar att detta upplägg ökar engagemang och förståelse genom att låta elever förbereda sig i sin egen takt med videolektioner och material hemma, vilket frigör värdefull klassrumstid för djupare diskussioner och praktiska tillämpningar. Detta skapar en mer personlig och interaktiv inlärningsupplevelse, där du aktivt kan delta i din egen utbildning, snarare än att passivt ta emot information.

 

Med Flipped Classroom får du en utbildning som är anpassad efter dina behov och lärostil, vilket leder till högre förståelse, bättre minnesbehållning och mer meningsfulla läroerfarenheter.

 

(Källor: Educational technology journalJournal of educational and health promotion, Asia Passific education review)

Hur kan vi hjälpa dig?

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa er vidare?

Testa på en fokusdag

Känner du dig osäker på formatet men skulle vilja testa på i mindre storlek än ett helt program. Boka en fokusdag där vi tillsammans med en mindre grupp i er organisation fokuserar på ett ämne som vi utforskar tillsammans.

 

Efter det kan vi fundera på hur vi går vidare.

Vårt standard program

Välj allt eller delar från vårt standardprogram och sätt ihop ett eget paket baserat på vårt innehåll. 

Vi sätter tillsammans upp en struktur för genomförande, uppföljning och utvärdering.

Innan vi startar ser vi till att tillsammans sätta upp rätt förutsättningar för att få ut maximal effekt av insatsen. Detta innebär det forskningen anser vara effektivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att omsätta det vi lärt oss i faktiskt handling.

Vi bygger utbildningen tillsammans

Vi utgår helt ifrån era behov och skapar specialanpassat material till just er organisation. Ni äger materialet och vi utbildar er i att driva och köra utbildningarna själva över tid.

 

Vi sätter upp en gemensam struktur för genomförande uppföljning och utvärdering. 

 

Precis som när vi kör våra egna program så att tillsammans sätta upp rätt förutsättningar för att få ut maximal effekt av insatsen. Detta innebär det forskningen anser vara effektivt för att skapa de bästa förutsättningarna för att omsätta det vi lärt oss i faktiskt handling.

Nyfiken på att veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer? Hör av dig till oss så pratar vi vidare.